Történeti gyűjtemény

Múzeumunk gyűjtőköre a térség történetének dokumentumaira, tárgyi emlékeire is kiterjed. Elsősorban honismereti jellegű anyaggal rendelkezünk, de az ipartörténethez, a Nagykunság történetéhez kapcsolódó anyagokat is őrzünk.