PÁLYÁZAT – Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat

2020. október 15. – Mezőtúr

2020. augusztus 25-október 3. között a Túri Fazekas Múzeum nyitvatartási idejében

Alább olvasható a kiírás,  és itt a jelentkezési lap is.


Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat

2020. október 15. – Mezőtúr

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata megbízásából a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Túri Fazekas Múzeum országos hatókörű pályázatot hirdet Badár Balázs fazekasmester születésének 165. évfordulója alkalmából.

A pályázók köre:

Fazekasok (beleértve a kályhaszem-kályhacsempe készítőket is) és keramikus iparművészek Magyarország egész területéről, illetve a határon túli magyar lakta területekről.

A pályázati kategóriák:

1. kategória (népi iparművészet kategória):

Olyan tárgyakkal, tárgy-együttesekkel lehet nevezni, melyek kifejezetten a népi kerámiaművesség hagyományaira épülnek, a népi iparművészet kategóriájába tartoznak mind a formákat, a díszítményeket és az anyagválasztást tekintve is.

2. kategória (iparművész kategória):

Az ebbe a kategóriába olyan munkákat várunk, melyek iparművészeti kerámiák közé tartoznak, a modern magyar kerámiaművészetet jelenítik meg – függetlenül attól, hogy a beadott tárgy használati tárgy, vagy önálló műalkotás.

A pályázaton egy pályázónak csak egy kategóriában lehet indulni. A kívánt kategóriát a Jelentkezési lapon fel kell tűntetni (I. vagy II. kategória jelöléssel)!

A pályázat témája:

„Kertem, erkélyem”

Kertekben, télikertekben, „zöld” erkélyeken elhelyezhető használati-és/vagy díszkerámiákkal lehet pályázni. (pl. virágcserép, kaspó, madáritató, csengő, fali téka stb.)

Pályázati feltételek:

Minden pályázótól azt kérjük, hogy saját stílusát, saját gondolatiságát visszaadó tárgyakkal jelenjen meg.

Határozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne a „Badáros” stílus, forma-és díszítményvilág megjelenítése legyen a cél, hanem a Badár Balázs által képviselt újító szándékú, ötletekben gazdag, de technikai kivitelben és mesterségbeli tudásban kompromisszumot nem ismerő szellemiség legyen a mérvadó.

A pályázatra max. 3 pályaművel lehet nevezni (A készlet, összetartozó tárgycsoport egy pályaműnek számít.)

A pályázatot szakemberekből álló zsűri értékeli. A zsűri dönt a díjak elosztásáról, illetve a pályázati kiállítás anyagát is kiválasztja.

A zsűri tagjai:

Dr. Füvessy Anikó néprajzkutató

Kovács Karolina kerámiatervező művész

Hadikfalvi Andrea fazekas, szakoktató

Dr. Nagy Molnár Miklós néprajzkutató

Pusztai Zsolt néprajzkutató, fazekas

Csak más pályázaton eddig még nem szerepelt tárgyakkal lehet nevezni.

Határidők:

A jelentkezési lapok és a pályaművek leadása:

Helyszín:

Túri Fazekas Múzeum

5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

Tel.: 06 56/350 174; 06 30/315 16 27

E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com

Időpont:

2020. augusztus 25-október 3. között a Túri Fazekas Múzeum nyitvatartási idejében (keddtől-vasárnapig, naponta 10-12; 14-17 óra között).

A pályázat jeligés, ezért a kerámiákat lehetőleg név nélkül, a jelige használatával kérjük jelölni és beadni.

A pályamű leadásával egyidejűleg a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, lezárt borítékban, a jelige ráírásával kérjük leadni. A jelentkezési lapot 2020. június 1-től lehet kérni a Túri Fazekas Múzeum elérhetőségein, illetve letölteni a www.fazekasmuzeum.hu honlapról.

Program:

2020. október 15.:

10 óra, Túri Fazekas Múzeum

Eredményhirdetés, díjkiosztó, kiállítás megnyitó

11 óra 30 perc, Közösségi Ház

„Műfazekasok”- konferencia

 Radványi Diána művészettörténész, muzeológus, Iparművészeti Múzeum (Budapest)

Agyagipar, műipar

Magyarországi kerámiagyárak a 19. század végén – 20. század elején

Pusztai Zsolt néprajzkutató, muzeológus, Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr)

Sablonok

A fazekasműhelyek forma-és mintakincsének változása a 20. század elején

Mihály Gyula kerámiatervező művész (Budapest)

Jobb mint otthon

A 19-20. századi kávéházi kultúra asztali tárgyai a tervező szemével

 

Díjak:

B a d á r  B a l á z s  D í j  –  M ez ő t ú r  V á r o s  N a g y d í j a

 I. kategória: 200.000 Ft (nettó)

II. kategória: 200.000 Ft. (nettó)

 

Z s ű r i  N a g y d í j a

I. vagy II. kategória (a zsűri dönti el, hogy mely kategóriában osztja ki): 100.000 Ft. (nettó)

 

Valamint:

K ü l ö n d í j a k

Tisztelettel kérjük, hogy fazekas, keramikus ismerőseit – akiket esetleg nem állt módunkban értesíteni – tájékoztassa erről a pályázati lehetőségről. (A jelentkezési lap sokszorosítható.)

Várjuk jelentkezését. Jó munkát kívánunk!

Mezőtúr, 2020. június 1.

Tisztelettel:

Bordács László Ügyvezető, Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft.

Pusztai Zsolt muzeológus,  Túri Fazekas Múzeum