5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

+36 70/770-2322 ł +36 56/350-174 fazekasmuzeum@gmail.com

PÁLYÁZAT – Ismét kiírásra került a Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat

2020. május 13. – Mezőtúr

Jelentkezés: 2020. április 7-23. között

Alább olvasható a kiírás,  és itt a jelentkezési lap is.


Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat 2020. május 13. – Mezőtúr

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata megbízásából a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Túri Fazekas Múzeum országos hatókörű pályázatot hirdet Badár Balázs fazekasmester születésének 165. évfordulója alkalmából.

A pályázók köre:

Fazekasok (beleértve a kályhaszem-kályhacsempe készítőket is) és keramikus iparművészek Magyarország egész területéről, illetve a határon túli magyar lakta területekről.

A pályázati kategóriák:

1. kategória (népi iparművészet kategória):

Olyan tárgyakkal, tárgy-együttesekkel lehet nevezni, melyek kifejezetten a népi kerámiaművesség hagyományaira épülnek, a népi iparművészet kategóriájába tartoznak mind a formákat, a díszítményeket és az anyagválasztást tekintve is.

2. kategória (iparművész kategória):

Az ebbe a kategóriába olyan munkákat várunk, melyek iparművészeti kerámiák közé tartoznak, a modern magyar kerámiaművészetet jelenítik meg – függetlenül attól, hogy a beadott tárgy használati tárgy, vagy önálló műalkotás.

A pályázaton egy pályázónak csak egy kategóriában lehet indulni. A kívánt kategóriát a Jelentkezési lapon fel kell tüntetni (I. vagy II. kategória jelöléssel)!

A pályázat témája:

„Kertem, erkélyem”

Kertekben, télikertekben, „zöld” erkélyeken elhelyezhető használati-és/vagy díszkerámiákkal lehet pályázni. (pl. virágcserép, kaspó, madáritató, csengő, fali téka stb.)

Pályázati feltételek:

Minden pályázótól azt kérjük, hogy saját stílusát, saját gondolatiságát visszaadó tárgyakkal jelenjen meg.

Határozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne a „Badáros” stílus, forma-és díszítményvilág megjelenítése legyen a cél, hanem a Badár Balázs által képviselt újító szándékú, ötletekben gazdag, de technikai kivitelben és mesterségbeli tudásban kompromisszumot nem ismerő szellemiség legyen a mérvadó.

A pályázatra max. 3 pályaművel lehet nevezni (A készlet, összetartozó tárgycsoport egy pályaműnek számít.)

A pályázatot szakemberekből álló zsűri értékeli. A zsűri dönt a díjak elosztásáról, illetve a pályázati kiállítás anyagát is kiválasztja.

 

A zsűri tagjai:

  • Dr. Füvessy Anikó néprajzkutató
  • Kovács Karolina kerámiatervező művész
  • Hadikfalvi Andrea fazekas, szakoktató
  • Dr. Nagy Molnár Miklós néprajzkutató
  • Pusztai Zsolt néprajzkutató, fazekas

Csak más pályázaton eddig még nem szerepelt tárgyakkal lehet nevezni.

 

Határidők:

A jelentkezési lapok és a pályaművek leadása:

 

Helyszín:

Túri Fazekas Múzeum

5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

Tel.: 06 56/350 174; 06 30/315 16 27

E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com

 

Időpont:

2020. április 7-23. között a Túri Fazekas Múzeum nyitvatartási idejében (keddtől-vasárnapig, naponta 10-12; 14-17 óra között).

A pályázat jeligés, ezért a kerámiákat lehetőleg név nélkül, a jelige használatával kérjük jelölni és beadni.

A pályamű leadásával egyidejűleg a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, lezárt borítékban, a jelige ráírásával kérjük leadni. A jelentkezési lapot 2020. február 1-től lehet kérni a Túri Fazekas Múzeum elérhetőségein, illetve letölteni a www.fazekasmuzeum.hu honlapról.

Program:

2020. május 13:

10 óra, Túri Fazekas Múzeum

Eredményhirdetés, díjkiosztó, kiállítás megnyitó

11 óra 30 perc, Közösségi Ház

„Műfazekasok”- konferencia

Radványi Diána művészettörténész, muzeológus, Iparművészeti Múzeum (Budapest)

Agyagipar, műipar

Magyarországi kerámiagyárak a 19. század végén – 20. század elején

Pusztai Zsolt néprajzkutató, muzeológus, Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr)

Sablonok

A fazekasműhelyek forma-és mintakincsének változása a 20. század elején

Mihály Gyula kerámiatervező művész (Budapest)

Jobb, mint otthon

A 19-20. századi kávéházi kultúra asztali tárgyai a tervező szemével

 

Díjak:

B a d á r  B a l á z s  D í j  –  M ez ő t ú r  V á r o s  N a g y d í j a

I. kategória: 200.000 Ft (nettó)

II. kategória: 200.000 Ft. (nettó)

 

Z s ű r i  N a g y d í j a

I. vagy II. kategória (a zsűri dönti el, hogy mely kategóriában osztja ki): 100.000 Ft. (nettó)

 

Valamint:

 

K ü l ö n d í j a k

 

Tisztelettel kérjük, hogy fazekas, keramikus ismerőseit – akiket esetleg nem állt módunkban értesíteni – tájékoztassa erről a pályázati lehetőségről.
(A jelentkezési lap sokszorosítható.)

Várjuk jelentkezését. Jó munkát kívánunk!

Mezőtúr, 2020. január 10.

Tisztelettel:

Bordács László                                                     Pusztai Zsolt

Ügyvezető                                                             igazgató

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft.              Túri Fazekas Múzeum